การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนมนร.วิทยานุสรณ์

เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและการกรอกใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

เข้าสู่ระบบ